Pracovná pozícia Pracovné miesta
obsadené voľné
baník robotník x 0
bansky mechanik x 0
stavebný robotník x 0
bansky technik x 0
stavebný technik x 0
THP -administrativa x 0
pomocné práca x 0

aksjd

V prípade, že v kolonke voľné pracovné miesto je uvedená "0", znamená že máme stav naplnený. Prípadní záujemcovia o prácu na hore uvedené pracovné pozície sa môžu hlásiť na personálnom oddelení spoločnosti, kde im budú poskytnuté podrobnejšie informácie a budú zaradení do databázy uchádzačov o pracovné miesto