Skupina spoločnosti T&B vznikla prirodzeným zoskupením samostatných spoločností T&B pôsobiacich na bansko-stavebnom trhu v Spolkovej republike Nemecko, Českej republike, Slovenskej republike a balkánskych štátoch. 

Skupinu tvoria spoločnosti:

T&B, s.r.o. Bratislava – založená v roku 2001

T&B SK, s.r.o. Bojnice – založená v roku 2002

            T&B, s.r.o. Bratislava začala svoju činnosť v Spolkovej republike Nemecko dodávkami banských prác pre spoločnosť RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH. V priebehu rokov 2005 – 2006 spoločnosť rozšírila svoju činnosť aj v stavebnej oblasti so zameraním na:

 • výstavbu tunelov

 • výstavbu kanalizačných systémov

 • výstavbu čističiek odpadových vôd

 • stavebnú výrobu a kovovýrobu

K úspešným stavbám tejto spoločnosti patria:

 • výstavba tunelov: Šentvid v Slovinsku, Sopac v Chorvátsku a Schaala v SRN

 • výstavba čističky odpadových vôd v Beluši

 • rekonštrukcie ČOV Heulín Hodonín a Jinočany u Prahy

 • výstavba kanalizácie pre spoločnosť Emerson Nové Mesto nad Váhom a v Považskom Podhradí

            Vo výrobných objektoch spoločnosti v Bojniciach je realizovaná kovovýroba so zameraním na nerezový program.

Od roku 08/2009 realizuje bansko stavebné práce v SRN pre spoločnosť Schachtbau Thyssen GmbH. 

 T&B SK, s.r.o. Bojnice od svojho vzniku realizuje svoju činnosť prednostne v banskej činnosti a to nepretržite v Spolkovej republike Nemecko pre RAG Anthazit Ibbenbüren a na Slovensku pre spoločnosť Siderit, s.r.o. Nižná Slaná. Na oboch pracoviskách je realizovaná banská činnosť smerujúca k otvárke a príprave banských polí pre budúcu ťažbu. 

 Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti je:

 • banícka činnosť

  • razenie banských diel v kameni a uhlí

  • rekonštrukčné a zmáhacie práce

  • stavebné práce v podzemí

  • montážne a demontážne práce malého rozsahu

   

 • činnosť vykonávaná banským spôsobom

  • razenie tunelov

  • podzemná stavebná činnosť

V súčasnosti spoločnosť T&B zamestnáva viac ako 200 zamestnancov.

Kvalifikačná štruktúra našich zamestnancov:

 • riadiaci pracovníci – banskí technici

 • predáci

 • strojníci vŕtacích súprav, nakladačov a odťažbových zariadení

 • obsluha lokomotív

 • obsluha plošín a zariadení pre aplikáciu betónu

 • strojní zámočníci so špecializáciou na banské stroje

 • prevádzková údržba

 • pracovníci obsluhy

 • stavební pracovníci

           

Odbornosť a kvalifikácia zamestnancov je v súlade s normami a bezpečnostnými predpismi platnými v uvedených štátoch, pre práce v podzemí a banské stavebné činnosti.           

 Viac ako deväť rokov pôsobnosti spoločnosti T&B na trhu práce potvrdilo správnosť firemnej filozofie.

 

Slušnosť a korektnosť k svojim obchodným partnerom.

Odbornosť, kvalita a disciplína pri realizácií zákaziek.

Disciplína a otvorenosť k zamestnancom spoločnosti.

Ohľaduplnosť a pokora voči prírode.